Introduktion

Javas popularitet
Javas popularitet
CC SA: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tiobeindex.png

Java är ett allmänt objektorienterat programmeringsspråk. Det skapades 1995 av James Gosling. Det ägs av Oracle och mer än 3 miljarder enheter kör Java! Java har ett brett utbud av applikationer som:

* Mobilapplikationer

* Desktop-applikationer

* Webbapplikationer

* Spel

* Databasanslutning

Den här övningen guidar dig genom att skapa det första Java-programmet. Trevlig resa!

Uppgift

Hard Core programmering
Hard Core programmering
https://openclipart.org/detail/193012/man-working-at-computers

 Java är ett programmeringsspråk på hög nivå. Java-resan kan vara svårt till en början, men efter att ha lärt sig metoderna och vant sig vid att använda verktygen som visas här är det inte så svårt. Det kan faktiskt vara ganska enkelt att koda Java.

Denna handledning guidar dig genom att installera Java, Java IDE och skapa det första programmet. Det kallas "Hello World", och det är en vänlig påminnelse från ditt Java-program till världen.

Länkarna här ger mer information om Java-teknik (https://java.com/en/download/help/whatis_java.html), och några handledningar (https://beginnersbook.com/java-tutorial-for-beginners- with-examples/ och https://www.w3schools.com/java/). Du märker att de är intressanta efter att ha avslutat den här handledningen. Ev3dev.org (https://www.ev3dev.org/docs/programming-languages/) visar hur du använder Java-språket för att programmera din favorit LEGO Mindstorms-robot. Se även http://ev3dev-lang-java.github.io/#/ för mer information om programmering av robotar i Java.

Videorna överväger om Java fortfarande är värt att lära sig just nu - Java is Still Worth Learning in 2021,  här finns även några inledande självstudiekurser ( Java Programming Tutorial 1 - Introduction to Java och Introduction to JAVA - Episode 1 - Hello World). Ibland är det lättare att följa videorna än de skrivna dokumenten. Använd båda metoderna.

Process

   För att skapa ett Java-program måste vi göra flera saker:
 • Skapa ett Java-projekt och en modul
 • Skapa ett paket
 • Skapa en klass
 • Skriva ett program

Alla dessa steg beskrivs nedan.

 1. Installera programmeringsspråket Java. Använd tipsen på sidan 5 i dokumentet Introduction to JAVA.pdf. Du kan behöva superanvändarprivilegier för att installera alla paket som behövs. Egentligen installerar vi en IDE (Integrated Development Environment). Det finns många olika IDE, men vi kommer att använda Eclipse.
 2. Skapa ett projekt, en modul, ett paket och en klass genom att följa guiden från sidan 11. En klass är ett sätt att gruppera data och instruktioner som hör ihop.
 3. Se mer information om klasser på sidan 16.
 4. Börja skapa vårt HelloWorld Java-program från sidan 17. Du behöver en huvudfunktion, liknande den i Python.
 5. Kör ditt program. Det visas på sidan 21.
 6. Sida 22 ger dig en utmaning med samma println-kommando. Hur kan du skriva ut den bilden på skärmen? Observera att println-kommandot verkar lite snyggt; faktiskt läser den System.out.println("Hello World"), och det beror på att Java är plattformsoberoende språk. Samma kommando fungerar på Android mobiltelefoner, datorer eller på LEGO Mindstorms robot, även om deras skärmar är helt olika.

 

Resultat

 • Du bör ha en fungerande HelloWorld-klass som skriver ut ett meddelande till användaren.
 • Du bör veta vad en IDE är, varför man använder Eclipse och varför Java är så populära språk.
 • Du förstår innebörden av long println() kommando.
 • Dessutom vet du vad som är en klass, paket eller modul. Du kan skapa ett nytt projekt. Java är ett avancerat programmeringsspråk och det ger oändliga möjligheter. 

Nästa steg:

 • Följ handledningarna som ges i Länkar och videorna.
 • Gå vidare till den andra nivå 3 Java-övningen.

Evaluering

QUEST_LO

 • Du vet hur man laddar ner Eclipse och Java.
 • Du förstår innebördn av utskrift på olika plattformar.
 • Du kan skapa ett nytt Java-projekt, paket och klass.
 • Du vet vad IDE är och hur Eclipse är relaterat till det.
 • Du vet hur man skriver ett grundläggande program i Java med System.out.println().